สวนมะม่วง

เกษตรกรเร่งเก็บมะม่วงหวั่นพายุฤดูร้อนทำเสียหาย

เกษตรกรชาวสวนมะม่วง จังหวัดพิษณุโลก ได้เร่งเก็บผลผลิต หลังทราบว่าจะมีพายุฤดูร้อนประมาณวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2561 นี้ และฝากขอให้เลื่อนการทำฝนเทียมออกไปอีกประมาณ 1 เดือน เกรงผลผลิตจะเสียหาย