สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3

สนับสนุนการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ

อบจ.พิษณุโลกมอบงบ 5 ล้านบาท ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลก เขต 1 สนับสนุนการจัดการเรียนการสอนภาษาอังกฤษและครูต่างประเทศ

พัฒนาหลักสูตรอาเซียนศึกษา

สพป.พิษณุโลกเขต 2 พัฒนาครูนักเรียนรับการเปิดประตูสู่ประชาคมอาเซียน ประชุมผู้บริหาร คณะกรรมการสถานศึกษา จัดทำหลักสูตรอาเซียนศึกษาให้กับสถานศึกษาทุกโรงเรียน และทุกห้องเรียน

บรรยากาศสอบโอเน็ต นักเรียนชั้น ป.6 ราบรื่น

สอบโอเน็ตนักเรียนชั้น ป.6 ราบรื่น ไม่มีรายงานทุจริตสอบ นักเรียนในจังหวัดพิษณุโลก เข้าสอบพร้อมนักเรียนทั่วประเทศ โดยจะประกาศผลภายในเดือน เม.ย. 2555

ผู้บริหารสพถ.เขต3 เรียนรู้เกษตรทฤษฎีใหม่

ที่ศูนย์การเรียนรู้ชาวนา อ.พรหมพิราม นายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำผู้บริหารสำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิษณุโลกเขต 3 ศึกษาการทำนาตามหลักเกษตรทฤษฎีใหม่ ตามแนวพระราชดำริ เพื่อนำความรู้ไปเผยแพร่ถ่ายทอด แก่เด็กและเยาวชน