สำนักสงฆ์นาโภนทอง

“ทำพิธีเบิกบ่อเกลือบ้านนาขาม” แหล่งผลิตเกลือโบราณอ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก

วัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกับ อบต.บ้านยาง อ.วัดโบสถ์ จ.พิษณุโลก ทำพิธีเบิกบ่อเกลือบ้านนาขาม บ่อเกลือโบราณ แห่งที่ 5 ของจังหวัดพิษณุโลก เป็นมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมที่ผสมผสานวิถีชีวิต เป็นการแสดงอัตลักษณ์ทางวัฒนธรรมคนชุมชน หลังฟื้นฟูบ่อเกลือขึ้นมาใหม่ เพื่อเป็นแหล่งเรียนรู้ ทำผลิตภัณฑ์โอท็อปและแหล่งเที่ยวชุมชน