หมู่บ้านศิวภรณ์

ไฟไหม้ป่าหวิดลามเข้าหมู่บ้านศิวภรณ์์

ไฟไหม้ป่าหญ้าแห้ง ข้างหมู่บ้านศิวภรณ์ ม. 3 ต.อรัญญิก อ.เมืองพิษณุโลก หวิดลามเข้าหมู่บ้าน ชาวบ้านช่วยกันตักน้ำประปาสกัด รถดับเพลิงเทศบาลเมืองอรัญญิกเข้าควบคุมได้ในวงจำกัด