อายุยืน

คุณปู่ปุ่น 6 แผ่นดิน อายุ 113 ปี มีสุขภาพร่างกายแข็งแรงให้พรลูกหลานที่ไปเยี่ยมหาเป็นประจำ

คุณปู่ปุ่น ตะโกสัย ชาววังทอง อายุ 113 ปี   คุณปู่ 6 แผ่นดิน ยังสุขภาพร่างกายแข็งแรง ให้พรลูกหลานได้คล่องแคล่ว ขณะที่คุณปู่ปุ่นถือว่าเป็นผู้สูงอายุที่มีอายุมากที่สุดใน จ.พิษณุโลก