อาสาสัมครชลประทาน

กรมชลฯถอดบทเรียนน้ำท่วมลุ่มน้ำยม-น่านร่วมกับอาสาสมัครชลประทาน

กรมชลประทานเปิดเวทีสัมมนาเชิงปฏิบัติการสรุปบทเรียนอุทักภัยในลุ่มน้ำนม-น่าน กับอาสาสมัครชลประทานในพื้นที่ เตรียมรับฤดูกาลน้ำหลากปีนี้ เผยลุ่มน้ำยมน้ำมากถึง 4,000 ล้านลบ.ม. แต่เก็บได้แค่ 400 ล้านลบ.ม. คนลุ่มต่ำอย่างอ.บางระกำพอรับไหวท่วม 3 เดือน แต่ขอให้ท่วมและลดลงเป็นเวลาและมีน้ำทำนาในช่วงฤดูแล้ง