เจ้าแม่กวนอิม เขาสมอแคลง

Part: เจ้าแม่กวนอิม บนเขาสมอแคลงสิ่งศักดิ์สิทธิ์อีกแห่ง

ผมเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ขององค์เจ้าแม่กวนอิมเป็นอย่างมาก ถ้ามีโอกาสขึ้นไปบนเขาสมอแคลง ก็จะแวะไปกราบไหว้สักการะเป็นประจำ เพื่อให้ตนเองประสบแต่ความโชคดีในทุกๆเรื่อง และก็เชื่อว่าคนพิษณุโลก มีจำนวนไม่น้อยที่เคยไปเที่ยวและกราบไหว้เจ้าแม่กวนอิมแห่งนี้เช่นกัน