เทศบาลตำบลพลายชุมพล

ชาวบ้านพลายชุมพลร้องขอท่อระบายน้ำ

ชาวบ้านหมู่ 4 ต.พลายชุมพล อ.เมือง จ.พิษณุโลก เดือดร้อนอย่างหนัก ฝนตกทำให้น้ำท่วมขังบ้านพักอาศัย ไม่มีทางระบายออก น้ำเริ่มเน่าส่งกลิ่นเหม็น