เลี้ยงไก่ไข่

เลี้ยงไก่กินไข่ เหลือขาย ตามเศรษฐกิจพอเพียงของพ่อหลวง

ลุงเยี่ยม และป้าลำไย ที่ใช้ชีวิตอย่างพอเพียง และเพียงพอไม่ฟุ้งเฟื้อง ตามพระราชดำริ เกษตรพอเพียง เลี้ยงไก่กินไข่ เหลือส่งขายสร้างรายได้เสริม