แม่ทัพภาคที่ 3 มอบสิ่งของสนับสนุนจ่าวีรชาติ ทหารจิตอาสาเทวดาของชาวดอย