แม่ทัพภาคที่ 3 มอบสิ่งของสนับสนุนจ่าวีรชาติ ทหารจิตอาสาเทวดาของชาวดอย

เมื่อเวลา 09.30 วันที่ 12 ต.ค.ที่กองบัญชาการกองทัพภาคที่ 3 ค่ายสมเด็จพระนเรศวรมหาราช อ.เมือง จ.พิษณุโลก  พลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 ได้มอบสิ่งของเครื่องใช้ที่จำเป็นสนับสนุน จ่าสิบเอก วีรชาติ ศิริสอ เสมียนสัสดี อ.สามเงา จ.ตาก ที่ทุ่มเททั้งกำลังกายและกำลังทรัพย์  เพื่อเข้าไปช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่อยู่ในพื้นที่ทุรกันดารที่ขาดแคลนเครื่องนุ่งห่ม อาหาร และยารักษาโรค ในพื้นที่จังหวัดตากและพื้นที่ใกล้เคียงทั้งนี้จ่าสิบเอก วีรชาติ ศิริสอ ได้ใช้เวลาว่างในวันหยุดราชการ นำสิ่งของข้าวสารอาหารแห้ง ไปช่วยเหลือประชาชน และผู้ตกทุกข์ได้ยากและมีความลำบากในพื้นที่ จ.ตากโดยเฉพาะพื้นที่ห่างไกลบนภูเขาสูง มาเป็นเวลารวม 9 ปี  ซึ่งได้รับการสนับสนุนจากหน่วยงานภาครัฐและเอกชน และประชาชนทั่วไป ที่เห็นความสำคัญในการช่วยเหลือประชาชน ตลอดระยะเวลาที่ผ่านมา จนได้รับฉายาว่า  “เทวดาของชาวดอย” นอกจากจะมอบสิ่งของเครื่องแล จ่าสิบเอกวีรชาติ ได้นำหนังกลางแปลงไปฉายเพื่อให้ความสุขสนุกสนานกับพี่น้องบนยอดเขาสูงพลโท ฉลองชัย ชัยยะคำ แม่ทัพภาคที่ 3 กล่าวว่า จ่าสิบเอก วีรชาติ ศิริสอ เป็นคนจิตใจดีที่อยากช่วยเหลือคนที่ตกทุกข์ลำบาก เป็นสิ่งที่เราจะต้องทำ เพราะเรามีผู้บังคับบัญชาที่ส่งเสริม ซึ่งเรามีทหารที่เข้าไปปฏิบัติช่วยเหลือในถิ่นทุรกันดาร ซึ่งไปตามคำสั่ง แต่ไม่ใช่ทหารป้องกันประเทศ เป็นทหารที่ไปร่วมพัฒนา และมีความยินดีกับจ่าสิบเอกวีรชาติที่ทำด้วยจิตอาสาอย่างแท้จริงจ่าสิบเอก วีรชาติ ศิริสอ กล่าวเปิดใจว่า สิ่งที่บันดาลใจเนื่องจากเห็นชาวบ้านในช่วงฤดูหนาวไม่มีเสื้อผ้าใส่ จึงอยากจะช่วยเหลือความเดือดร้อน โดยขอรับบริจาคทางเฟสบุ๊ค ซึ่งมีผู้ติดตามในเฟสบุ๊ค ประมาณ 5,000 คน ส่วนปัญหาที่เจอเป็นประจำจะเป็นปัญหาเฉพาะหน้าขณะที่เดินทางไปถิ่นทุรกันดาร โดยจะมีจิตอาสาร่วมกับฝ่ายอำเภอเข้าไปร่วมด้วย และใช้เวลานอกราชการเข้าไปทำงานในวันหยุด

แสดงความคิดเห็น