แม่ทัพภาคที่ 3 ให้กำลังทหารใหม่หลังผ่านการฝึก 10 สัปดาห์