โรงเรียนวัดยางเอน (ประชานุเคราะห์)

ไอเดียเก๋ ประดิษฐ์รถ “The clean Car” เก็บขยะในโรงเรียน ทุ่นแรง

ไอเดียเก๋ โรงเรียนวัดยางเอน ประดิษฐ์รถเก็บขยะ เศษใบไม้ในโรงเรียน ทุนแรง เก็บกวาดใบไม้ให้นักเรียน  พร้อมต่อยอดนำเศษใบไม้ไปทำปุ๋ยหมัก ตามโครงการ Zero waste เพื่อรักษาสิ่งแวดล้อม