โอท็อป

“บ้านหนองปรือ” หมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP แห่งแรก

จังหวัดพิษณุโลก ส่งเสริมพัฒนาให้บ้านหนองปรือ หมู่ที่ 1 ตำบลบ้านกลาง อำเภอวังทอง เป็นหมู่บ้านท่องเที่ยว OTOP แห่งแรกของจังหวัด ทำพิธีเปิดอย่างเป็นทางการเพื่อบริการนักท่องเที่ยวและแขกต่างถิ่นที่มาเยือนแล้ว