SEEPEE

ชื่อแยก SEEPEE แปลเป็นไทยว่าแยกมองฉี่

ชื่นนั้นสำคัญไฉน ผู้สื่อข่าวได้รับแจ้งจากประชาชนผู้ใช้รถยนต์สัญจรไปมาบนถนนมิตรภาพ หรือ ทางหลวงหมายเลข 12 บริเวณแยกซีพี ต.สมอแข อ.เมือง จ.พิษณุโลก ว่า ชื่อสะกดป้ายภาษาอังกฤษ ที่เขียนทับศัพท์จากคำว่า ซี พี โดยเขียนว่า SEE PEE” นั้น เมื่อแปลเป็นไทยแล้ว จะกลายเป็นว่า แยกนี้มีชื่อว่า”แยกมองฉี่” หรือ เห็นฉี่” หรือ มองปัสสาวะ