ไปเป็นแถวหนีน้ำท่วม

ไปเป็นแถวหนีน้ำน่านท่วม

ริมตลิ่งแม่น้ำน่าน ม.4 ต.ปากโทก อ.เมืองพิษณุโลก ไส้เดือน มด ปลวก จำนวนมาก เร่งอพยพหนีน้ำขึ้นสู่ที่สูง แม่น้ำน่านเพิ่มระดับขึ้นอย่างรวดเร็ว 14 สค.54

แสดงความคิดเห็น