น้ำน่านหน้าวัดใหญ่

น้ำน่านหน้าวัดใหญ่210854

แม่น้ำน่านไหลแรงเกือบล้นตลิ่ง หน้าวัดใหญ่ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุ วรมหาวิหาร อ.เมือง จ.พิษณุโลก 08.00 น.21 สิงหาคม 2554 ความสูง 10.07 เมตร

แสดงความคิดเห็น