ข้าวโพดสร้างความสามัคคี

โดย……คมดงเสือ

(26 ส.ค.)

ในปีนี้เศรษฐกิจดีไม่ใช้น้อย หลังจากรัฐบาลของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร  เป็นนายกรัฐมนตรี เพียงไม่เท่าไร ผมสังเกตจากบ้านผม “บ้านนา บ้านเรา” ที่ขณะนี้นอกจากจะกำลังเก็บเกี่ยวข้าวที่สุกงอม ได้ราคาไม่มากเท่าไร 8500+ ต่อตัน มากนะครับ ถ้าเทียบกับเมื่อฤดูกาลเก็บเกี่ยวที่ผ่านมา คงจำกันได้ว่ามีการปิดถนนประท้วงขอราคาข้าวกันมาหลายจังหวัด แต่เราคงไม่พูดถึงเรื่องที่ผ่านมาดีกว่า แต่ที่ว่าเศรษฐกิจนั้น ไม่ใช่แต่ข้าวเท่านั้น “ข้าวโพด” บ้านผมก็มีราคาดีไม่ใช่น้อย กิโลกรัมละ 4 บาท ผมไม่รู้ว่าราคาแพง หรือไม่ แต่รู้อย่างเดียวคือ ทุกคนที่ปลูกข้าวโพด ที่บ้านนา บ้านเรา จะมีรายได้จากการปลูกข้าวโพดขาย ในปีนี้ไม่ต่ำกว่า 50,000-100,000 บาททีเดียว

 

สิ่งที่นอกจากราคาที่พวกเราได้กันดีเท่านั้นครับ สิ่งที่คาดไม่ถึงคือ การสร้างความรักความสามัคคีของคนในหมู่บ้าน หากใครเก็บเกี่ยวข้าวโพดเมื่อไร ก็จะมาไว้หน้าบ้าน หลังจากนั้นก็จะมาใช้ปอกเปลือกขายกันเป็นกลุ่มๆ เมื่อเห็นแล้ว รู้สึกดีกว่าจะพูดได้ว่า ความรัก ความสามัคคี ที่บ้านเรายังมีอยู่ ซึ่งอาจจะไม่เหมือนสังคมเมือง ที่ต่างคนต่างอยู่ ต่างแย่งชิงดีชิงเด่น กันไปวันๆ ซึ่งอาจเป็นเพราะเหตุผลที่บางคนเข้าใจและรู้สึกด้วยตนเอง

 

อย่างไรก็ตามวิถีชีวิตคนบ้านนา บ้านเรา หากยังคงมีน้ำใจ ช่วยเหลือกันเองแล้ว คำว่า “พอเพียง” ก็จะทำให้คนไทยบ้านเรา จะไม่เดือดร้อน วิ่งตามกระแสเทคโนโลยีที่ก้าวไปแบบบางคนตามไม่ทันทีเดียว

////

 

แสดงความคิดเห็น