ทหารราบที่ 4 แจกของช่วยเหลือน้ำท่วมในพื้นที่แม่ระหัน

เมื่อเวลา 10.00 น.ของวันนี้( 27 ส.ค.) พลตรีเกษม ธนาภรณ์  ผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 กองทัพภาคที่ 3ได้นำสิ่งของถุงยังชีพ จำนวน 230 ชุด ไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่บ้านแม่ระหัน หมู่ที่ 10 ต.บ้านกร่าง อ.เมืองพิษณุโลก หลังจากระดับน้ำแม่น้ำยมได้เอ่อล้นและเข้าท่วมบ้านเรือนประชาชนจำนวนกว่า 250 หลังคาเรือน พื้นที่ทางการเกษตร เสียหายจำนวนกว่า 10,000 ไร่ มานานกว่า2 เดือนแล้ว ทำให้ประชาชนต้องหันมาใช้เรือเป็นยานพาหนะ อีกทั้งต้องหน่วยงานภาครัฐยังเข้าไปช่วยเหลือไม่ทั่วถึง ทำให้ประชาชนต้องเดือดร้อน ทางทหารกองพลทหารราบที่ 4 กองทัพภาคที่ 3 จึงได้นำถุงยังชีพมาช่วยเหลือเป็นการเบื้องต้น

 

หลังจากนั้นผู้บัญชาการกองพลทหารราบที่ 4 กองทัพภาคที่ 3 ยังได้นำถุงยังชีพอีกกว่า 300 ชุดไปมอบให้กับผู้ประสบภัยน้ำท่วมในพื้นที่ ต.วังอิทก อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก เพื่อเป็นการช่วยเหลือพี่น้องประชาชนที่ประสบภัยน้ำท่วมเป็นการเบื้องต้นเช่นกัน

/////

แสดงความคิดเห็น