มอบถุงยังชีพพระราชทานผู้ประสบภัยอ.พรหมพิราม

พระราชทานถุงยังชีพอ.พรหมพิราม

วันที่ 27 สิงหาคม 2554  ที่หอประชุมเทศบาลตำบลพรหมพิราม อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก พระบาทสมเจ้าพระเจ้าอยู่หัวฯทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายประสงค์ พิทูรกิจจา เลขาธิการ มูลนิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ พร้อมด้วยนายปรีชา เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก นำสิ่งของพระราชทาน ไปมอบราษฎรเพื่อช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยในพื้นที่อำเภอพรหมพิราม จังหวัดพิษณุโลก เนื่องจากอิทธิพลของพายุโซนร้อน “นกเตน” ที่เกิดบริเวณทะเลจีนใต้ตอนกลาง ขึ้นฝั่งบริเวณประเทศเวียดนามตอนบน เข้าสู่ประเทศลาวและภาคตะวันออกเฉียงเหนือตอนบนของประเทศไทย ตั้งแต่ 25 กรกฎาคม 2554 จนถึงปัจจุบัน ส่งผลกระทบแก่ราษฎรในท้องที่จังหวัดต่างๆมากมาย

พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ ทรงห่วงใยราษฎรที่ประสบความเดือดร้อน จึงได้พระราชทานถุงยังชีพ เป็นเครื่องอุปโภคบริโภค ให้มูลนิธิราชประชานุเคราะห์ ในพระบรมราชูปถัมภ์ไปมอบให้แก่ราษฎรเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนใน 7 ตำบลของอำเภอพรหมพิราม ประกอบด้วย ตำบล พรหมพิราม หนองแขม มะตูม มะต้อง ตลุกเทียม ศรีภิรมย์ วังวน จำนวน 1,000 ครอบครัว เพื่อเป็นขวัญกำลังใจในการดำรงชีวิตต่อไป

แสดงความคิดเห็น