ผู้ว่าฯพิษณุโลก เปิดการแข่งขันเทนนิส สสส.‏


เช้าวันนี้ ( 3 ก.ย.54 ) ที่สนามเทนนิส หน้าศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายปรีชา  เรืองจันทร์ ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดการแข่งขันเทนนิส รายการ สสส. สุขทุกวัย กายใจแข็งแรง 2011 ซึ่งการแข่งขันในรายการดังกล่าวสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพ ร่วมกับสมาคมนัดเทนนิสสูงอายุแห่งประเทศไทยและชมรมกีฬาเทนนิสจังหวัดพิษณุโลก ร่วมกันจัดขึ้น  ทั้งนี้เพื่อส่งเสริมให้ผู้สูงอายุ ได้ออกกำลังกาย มีสุขภาพ พลานามัยที่แข็งแรง ด้วยการเล่นกีฬา เสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับนักเทนนิสสูงอายุ แลกเปลี่ยนความคิดเห็น และเสวนาเรื่อง สุขภาพผู้สูงอายุ พร้อมทั้งแนะนำการออกกำลังกายแบบใหม่คือ คาร์ดิโอเทนนิส สำหรับการแข่งขันในครั้งนี้แบ่งการแข่งขันออกเป็น 8 ประเภท ได้แก่ ประเภท ชายคู่อายุรวม 90 ปี  ชายคู่อายุรวม 100 ปี ชายคู่อายุรวม 110 ปี ชายคู่อายุรวม 120 ปี หญิงคู่อายุรวม 70 ปี หญิงคู่อายุรวม 90 ปี คู่ผสมอายุรวม 80 ปี และคู่ผสมอายุรวม 100 ปี โดยแข่งขันในระหว่างวันที่ 3 – 4 กันยายน 2554 นี้

แสดงความคิดเห็น