น้ำท่วมปีนี้ ชาวบางระกำขายปลาร้าดีมาก(3 ก.ย.)ที่บ้านวังแร่ หมู่ที่ 3 ตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก ในช่วงบ่ายของทุกวันจะมีรถปิคอัพและรถบรรทุกของพ่อค้าวิ่งเข้าไปรับซื้อปลาจากชาวบ้านในตำบลชุมแสงสงครามและตำบลใกล้เคียงหลายสิบคัน การหาปลาในช่วงฤดูน้ำหลาก หรือน้ำท่วมเป็นวิถีชีวิตของชาวอำเภอบางระกำสืบทอดกันมาหลายชั่วอายุคน นายผล สุขสันต์ อายุ 68 ปี ชาวบ้านวังแร่เป็นอีกคนหนึ่งที่นำปลาที่หาได้จากการลงข่ายบรรทุกเรือออกมาขายให้กับพ่อค้าเจ้าประจำที่มารับซื้ออยู่ริมถนน วันนี้หาปลาได้ 28 กิโลกรัม ขายในราคากิโลกรัมละ 14 บาท ได้เงินจากการขายปลาครั้งนี้ 392 บาท นายผล กล่าวว่า ปัจจุบันอาศัยอาศัยอยู่ในบ้านหลังที่ถูกน้ำท่วมกับภรรยาเพียงลำพัง 2 คน และช่วยกันหาปลาเป็นอาชีพในช่วงฤดูน้ำหลากนี้ เป็นเงินทุนสำหรับการใช้จ่ายของครอบครัว และยอมรับว่าปีนี้น้ำท่วมมากกว่าปกติ แต่ก็สามารถดำรงชีพอยู่ได้เนื่องจากได้รับการช่วยเหลือในเรื่องของเครื่องอุปโภค บริโภคที่จำเป็นจากหน่วยงานของรัฐไม่ขาด ซึ่งจะมีการแจกจ่ายช่วยเหลือเป็นระยะ เมื่อถามถึงคำว่า “บางระกำ โมเดล” นายผล บอกว่าแม้จะไม่รู้ความหมายแน่ชัดแต่เข้าใจว่าเป็นแนวทางการแก้ไขปัญหาที่จะทำให้ความเป็นอยู่ของชาวอำเภอบางระกำดีขึ้นในอนาคตในวิถีชีวิตแบบที่เคยเป็นมา และเมื่อยามมีทุกข์ก็จะได้รับการช่วยเหลือเยียวยาอย่างรวดเร็วทั่วถึง

ทางด้าน นางนิภาวรรณ อ่วมอำภา หนึ่งในแม่ค้ารับซื้อปลาจากชาวบ้าน ซึ่งเป็นชาวตำบลชุมแสงสงคราม อำเภอบางระกำเช่นกัน กล่าวว่า ในแต่ละวันจะใช้เงินประมาณวันละหมื่นบาทเศษเพื่อเป็นทุนรับซื้อปลาจากชาวบ้าน นำไปส่งให้กับพ่อค้ารายใหญ่ที่รวบรวมปลาดังกล่าวไปผลิตเป็นปลาร้า เฉพาะในตำบลดังกล่าวมีรถที่วิ่งเข้าไปรับซื้อปลานับสิบคัน หมายความว่าในวันหนึ่งจะมีเงินสะพัดในพื้นที่ประมาณ 1 แสนบาทต่อวัน การหาปลาจึงเป็นอีกอาชีพหนึ่งที่เกิดขึ้นสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านบางระกำ และชดเชยรายได้จากภาคการเกษตรที่ขาดหายไปท่ามกลางสถานการณ์วิกฤติจากภัยน้ำท่วม ส่งผลให้ธุรกิจปลาร้าในภูมิภาคนี้คึกคักและเฟื่องฟูขึ้นมาในระยะนี้

[media id=40 width=480 height=360]

แสดงความคิดเห็น