กาชาดลงเรือนำถุงยังชีพช่วยบางระกำติดเกาะ

กาชาดช่วยบางระกำ

วันที่ 5 กันยายน 2554  นางปิยธิดา เรืองจันทร์ นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยคณะกรรมการเหล่ากาชาดได้นำเอาถุงธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยของสภากาชาดไทย บรรทุกเรือท้องแบนบริเวณสะพานริมถนนสายบางระกำใกล้กับสถานีบริการน้ำมัน ลำเลียงเข้าไปแจกจ่ายช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยน้ำท่วมในหมู่ที่ 15 บ้างวังกลุ่ม ตำบลบางระกำ อำเภอบางระกำ ณ บริเวณศาลาเฉลิมพระเกียรติฯของหมู่บ้าน จำนวน 67 ครอบครัว

 

กาชาดช่วยบางระกำ

ต่อจากนั้นคณะกรรมการเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลกยังเดินทางไปมอบถุงธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยในพื้นที่อีกจุดหนึ่งโดยทางเรือเช่นกัน  ซึ่งได้มอบถุงธารน้ำใจช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมอีกจำนวน 154 ครอบครัว ทั้งนี้เป็นเป็นการช่วยเหลือบรรเทาทุกข์ในเบื้องต้นให้กับราษฎรผู้ประสบภัยและสนับสนุนด้านการช่วยเหลือเยียวผู้ที่ได้รับความเดือดร้อนร่วมกับทางจังหวัดพิษณุโลก สำหรับบ้านวังกลุ่ม หมู่ 15 แห่งนี้เป็นอีกหมู่บ้านหนึ่งของอำเภอบางระกำที่ถูกน้ำท่วมในระดับสูงจนรถยนต์ไม่สามารถเข้าไปถึงได้

กาชาดช่วยบางระกำ

นายกเหล่ากาชาดจังหวัดพิษณุโลก ได้แสดงความห่วงใยราษฎรผู้ประสบภัยที่เดินทางมารับมอบถุงธารน้ำใจในครั้งนี้ โดยกล่าวให้กำลังใจในการตอสู่กับปัญหาที่ประสบและขอให้ระมัดระวังภัยที่มากับน้ำท่วม เช่น โรคภัยและสัตว์มีพิษต่างๆ นอกจากนี้ขอให้ดูแลคนในครอบครัวโดยเฉพาะผู้สูงอายุที่ไม่สามารถดูแลตนเองได้รวมทั้งเด็กเล็ก อย่าปล่อยให้อยู่ตามลำพังเพราะอาจจะพลาดพลั้งได้รับอันตรายหรือจมน้ำได้ สำหรับสถานการณ์น้ำท่วมของจังหวัดพิษณุโลก ทางฝั่งลุ่มน้ำยมที่อำเภอบางระกำสถานการณ์เริ่มคลี่คลายในทางที่ดีขึ้น เนื่องจากน้ำที่ท่วมขังอยู่เริ่มลดลงจากเดิมประมาณ 10 เซนติเมตร ส่วนระดับน้ำในแม่น้ำน่านลดลงเล็กน้อยเช่นกัน

 

แสดงความคิดเห็น