Author
มงคลเชาวราช

ท่องเที่ยวภาคตะวันออก 6 จังหวัด จัดส่งเสริมการท่องเที่ยวที่พิษณุโลก

จังหวัดท่องเที่ยวและกีฬา ภาคตะวันออก 6 จังหวัด จัดกิจกรรมส่งเสริมการขายด้านการท่องเที่ยวเชื่อมโยงภูมิภาค “ เที่ยวสนุก สุขใจ ไปตะวันออก ขึ้น เพื่อเป็นสื่อกลางในการเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารไปสู่สาธารณะชนให้นักท่องเที่ยวทั้งชาวไทยและชาวต่างประเทศ รับทราบข้อมูลกิจกรรมการท่องเที่ยว