Author
มงคลเชาวราช

สองเยาวชนดีเด่นโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม เข้ารับโล่รางวัลจากนายกรัฐมนตรี

นักเรียนโรงเรียนพิษณุโลกพิทยาคม สำนักงานเขตพื้นที่มัธยมศึกษาเขต 39 (พิษณุโลก – อุตรดิตถ์) เด็กและเยาวชนดีเด่นที่นำชื่อเสียงมาสู่ประเทศชาติ เข้ารับโล่รางวัล พร้อมเข้าเยี่ยมคารวะและรับโอวาทจากนายกรัฐมนตรี ในโอกาสวันเด็กแห่งชาติ ปี 2562