พิษณุโลกแถลงข่าวการแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทานฯ

เมื่อเวลา 14.00 น.ของวันนี้( 6 ก.ย.) นายยงยศ เมฆอรุณ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก พร้อมด้วยนางเปรมฤดี  ชามพูนท  นายกเทศมนตรีนครพิษณุโลก ได้แถลงข่าวแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2554  โดยทาง เทศบาลนครพิษณุโลก ร่วมกับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยภาคเหนือเขต 3  ชมรมเรือยาวจังหวัดพิษณุโลก พ่อค้า ประชาชน ได้ร่วมกันจัดงานแข่งขันเรือยาวประเพณีชิงถ้วยพระราชทาน ประจำปี 2554 ขึ้นระหว่างวันเสาร์-อาทิตย์ที่ 17-18 กันยายน 2554 ณ ลำน้ำน่านหน้าวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร การแข่งขันแบ่งออกเป็น

1. เรือยาวใหญ่ ก. (ฝีพาย 41-55 คน) ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระบรมโอรสาธิราช สยามมกุฎราชกุมาร  พร้อมเงินรางวัล 50,000 บาท  และพระพุทธชินราชบูชา

2. เรือยาวใหญ่ ก 2. (ในกลุ่มผู้แพ้ รอบแรก) ชิงถ้วยเกียรติยศ พร้อมรางวัลเงินสด18,000 บาท

3. เรือยาวกลาง ก. (ฝีพาย 31 – 40 คน)  ชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   พร้อมรางวัลเงินสด 20,000 บาท และพระพุทธชินราชบูชา

4. เรือยาวเล็ก ก. (ฝีพายไม่เกิน 30 คน)  ชิงถ้วยพระราชทาน สมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์  อัครราชกุมารีพร้อมรางวัลเงินสด 15,000 บาท  และพระพุทธชินราชบูชา

5. เรือยาวเล็ก  ก.2 (ในกลุ่มผู้แพ้ รอบแรก) ชิงถ้วยเกียรติยศพร้อมรางวัลเงินสด 8,000 บาท

6. เรือยาวจิ๋ว  (ฝีพายไม่เกิน 12 คน)  ชิงถ้วยประทานของพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลี พระวรราชาทินัดดามาตุ  พร้อมเงินสด 8,000 บาท

7. เรือท้องถิ่น 3 ฝีพาย  ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี   พร้อมรางวัลเงินสด 5,000 บาท

8. เรือ 7 ฝีพาย สิงห์สองแคว”  เพื่อเชื่อมความสามัคคีระหว่างองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น  (เทศบาล , อบต.) จังหวัดพิษณุโลก  ชิงถ้วยประทาน  พระเจ้าหลานเธอพระองค์เจ้าสิริวัณวรีนารีรัตน์  พร้อมรางวัลเงินสด 7,000 บาท

9.  เรือยาวเล็ก ข ภายในจังหวัดพิษณุโลก (ฝีพายไม่เกิน 30 คน)  ชิงโล่พระราชทาน สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

10. กองเชียร์เรือยาว  ชิงโล่พระราชทานของสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี พร้อมเงินรางวัล 10,000 บาท

 

นางเปรมฤดี ชามพูนท นายกเทศบาลนครพิษณุโลก กล่าวว่า ในปีนี้มีสีสันบรรยากาศในพิธีเปิดการแข่งขัน เริ่มด้วยขบวนเรืออัญเชิญถ้วยพระราชทาน ขบวนแห่กองผ้าป่าสามัคคีของทีมเรือที่พร้อมใจกันนำถวายที่วัดใหญ่ การแสดงของเด็กนักเรียนจากโรงเรียนสังกัดเทศบาลนครพิษณุโลกที่สวยงามยิ่งใหญ่อลังการ ชมกองเชียร์จากชุมชนย่อยเทศบาลฯ และกองเชียร์จากทีมเรือยาวต่างๆ เทศบาลนครพิษณุโลกจึงขอเชิญชวนพี่น้องประชาชนทุกท่านเข้าเที่ยวชมและเชียร์ทีมเรือในดวงใจโดยพร้อมเพรียงกัน

[media id=43 width=480 height=360]

 

 

 

แสดงความคิดเห็น