“บรรหาร” ติดตามบางระกำโมเดล มอบเงินช่วยเหลืิอน้ำท่วม 48 ล้านบาท

ติดตามบางระกำโมเดล

วันนี้ ( 14 ก.ย. 54) ที่หน้าอำเภอบางระกำ จ.พิษณุโลก นายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี นายสมศักดิ์ ปริศนานันทกุล, นายธีระ วงศ์สมุทร รมว.เกษตรและสหกรณ์ นายชุมพล ศิลปะอาชา, นายนิกร จำนง และนายชลิต ดำรงศักดิ์ อธีบดีกรมชลประทาน เดินทางมายังห้องประชุมหรือศูนย์ปฏิบัติการแก้ ไขปัญหาน้ำท่วม โดยมีนายปรีชา เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลกพร้อมหัวหน้าส่วนราชการกระทรวงเกษตรฯให้การต้อนรับและบรรยายสรุปปัญหาน้ำท่วมอำเภอบางระกำ นอกจากนี้คณะของรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ยังได้มอบเงินแก่เกษตรกรที่ถูกน้ำท่วมพื้นที่ไร่นาในล๊อกแรก จำนวน 11 หมู่บ้าน เกษตรกร 1,043 รายพื้นที่เสียหาย 21,456 ไร่ รวมเป็นเงินช่วยเหลือ48,768,416 บาท

ตามรายงานของกรมชลประทานถึงการแก้ไขปัญหาอุทกภัยในพื้นที่บางระกำระบุว่า แนวทางแก้ไขออกเป็น 2 ฝั่ง คือ การบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ฝั่งขวาของแม่น้ำยม โครงข่ายแก้มลิงฝั่งขวาของแม่น้ำยม ในระยะเร่งด่วน คือ ขุดลอกบึงตระเคร็ง พื้นที่ 1,300 ไร่ ปริมาณน้ำกักเก็บ 6 ล้านลบ.ม ขุดลอกแก้มลิงบึงขี้แร้ง พื้นที่ 300 ไร่ ปริมาณกักเก็บน้ำ  1.5 ล้านลบ.ม และบึงระมาน พื้นที่ 2,500 ไร่ ปริมาณกักเก็บน้ำ 12 ล้านลบ.ม รวมพื้นที่กักเก็บ 32.5 ล้านลบ.ม ใช้งบประมาณทั้งสิ้น 925 ล้านบาท โดยวางแผนก่อสร้างในงบปี 55 แล้วเสร็จปี 57

มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยน้ำท่วมบางระกำ

ส่วนการบรรเทาอุทกภัยในพื้นที่ฝั่งซ้ายของแม่น้ำยม ขุดลอกคลอง 16 สาย สามารถกักเก็บน้ำ 58.18 ล้านลบ.ม ค่าก่อโครงสร้าง424.50 ล้านบาท วางแผนในปี 56-58

นายบรรหาร ศิลปอาชา อดีตนายกรัฐมนตรี สงสัยและซักถามว่าถึงปัจจุบันบึงต่างๆว่า มีสถานะอย่างไร และ ความจุเพียงแค่ 32.5 ล้านลูกบาศก์เมตร จะรับน้ำทั้งบางระกำหรือจริงหรือไม่ หากทำให้จะต้องนำเสนอรัฐมนตรีกระทรวงเกษตรเพื่อให้คณะรัฐมนตรีพิจารณางบให้ทันในปี 55 นี้ พร้อมกับถามนายอำเภอว่า”บางระกำโมเดล”ผลเป็นอย่างไรและติดขัดอะไร

นายบรรดิษฐ์ อินต๊ะ ชลประทานจังหวัดพิษณุโลก บอกไปว่า การปัจจุบันบึงทั้งหมดต่ำระดับ 80 เซนติเมตร เมื่อขุดบึงทั้งหมด ทำเพียงแค่ช่วยบรรเทาปัญหาน้ำท่วม

นายนายธงชัย ทุ่งโพธิ์แดง นายอำเภอบางระกำ กล่าวว่า บางระกำโมเดล คือ ศูนย์เยียวยาเบื้องต้น สิ่งที่ทำคือ ตอบสนองอย่างรวดเร็ว ดูแลปัจจัย 4 แก่ราษฎรครบทุกคน  การทำงานเน้นคอลเซ็นเตอร์ ที่ผ่านมารับแจ้ง 138 ครั้ง ตอบสนองแล้ว 128 ราย ปัญหาอุปสรรค คือ จำนวนคนบางระกำมาก

แหล่งข่าวกรมชลประทาน ระบุถึง งบประมาณทำแก้มลิงโดยขุดลอกบึงตระเคร็ง, บึงขี้แร้ง, บึรระมาน จำนวนกักเก็บน้ำ 32.5 ล้านลบ.ม รวมงบประมณทั้งสิ้น 925 ล้านบาท จะต้องมีกรปรับปรุงหรือเขย่างบประมาณปี 55 เสียใหม่ เพื่อให้ทันต่อครม.อนุมติในสัปดาห์นี้ ก็ถือว่า มีความเป็นไปได้สูง

นายบรรหาร ศิลปะอาชา กล่าว่า ผมสร้างเขื่อนมาเยอะมาก มาวันนี้เพื่อแก้ปัญหาน้ำท่วมบางระกำ ทราบว่า ปีนี้น้ำมาก ส่งผลให้น้ำน่านสูงกว่า แม่น้ำยม จำนวน 1.2 เมตร ทำให้การระบายน้ำจากแม่น้ำยมไปแม่น้ำน่าน ทำไม่ได้ ผลให้น้ำท่วมขังที่บางระกำเป็นเวลานาน เพราะเป็นที่ราบ เช่นเดียวกับ บางมูลนาก-พิจิตร และ กงไกลาศ-สุโขทัย งบปี 55 ยังไม่แน่ว่าจะผ่านครม.ได้หรือไม่ อาจต้องใช้งบกลาง ส่วนกรณีจะขุดลอกบึงทั้ง 3 แห่ง จากความลึกเดิมเพียง 80 เซนติเมตร ชลประทานจะต้องตอบว่า ขุดลึกลงไปเท่าใด ถึงจะรับน้ำได้แค่ไหน

อย่างไรก็ตามผู้สื่อข่าวสอบนายบุญยิ่ง คุ้มสุพรรณ ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดพิษณุโลก ระบุว่า งบฉุกเฉิน 50 ล้านบาทแรกที่ได้ดำเนินการแก้ปัญหาน้ำท่วมไปแล้ว และเมื่อวันศุกร์ที่ 9 กันยายน 54 ได้รับงบประมาณเร่งด่วนฉุกเฉินเพิ่มเติมอีก 60 ล้านบาท และกำลังดำเนินการของบประมาณจากส่วนกลางให้แขวงการทาง ทางหลวงชนบท ซ่อมแซมเส้นทางหลักและรองที่ถูกน้ำท่วมเสียหายอีกจำนวน 200 ล้านบาท

ผู้สื่อขาวถามอีก งบฉุกเฉินที่ได้ดำเนินการไปแล้ว ส่วนใหญ่ทำอะไรบ้าง ป้องกันภัยฝ่ายพลเรือนจังหวัดบอกว่า ส่วนใหญ่ไปกำจัดสิ่งกีดขวางทางเดินน้ำ และดูแลเจ้าหน้าที่ ส่วนงบอีก 60 ล้านบาทเพิ่งได้มา ก็ต้องใช้ไปในงานกำจัดสิ่งกีดขวางทางเดินน้ำเช่นเดิม

////

มีวีดีโอ

[media id=54 width=480 height=360]

แสดงความคิดเห็น