มอบเงินช่วยเหลือครอบครัวถูกน้ำท่วม อ.บางกระทุ่ม อีก 1,363 ราย

มอบเงินช่วยเหลือน้ำท่วม

เช้าวันนี้(27 ก.ย.54)  ที่ศูนย์ประสานแผนพัฒนาอำเภอบางกระทุ่ม นายปรีชา  เรืองจันทร์  ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เดินทางไปพบปะราษฎรที่ประสบอุทกภัยในพื้นที่ของอำเภอบางกระทุ่ม และมอบเงินช่วยเหลือตามหลักเกณฑ์การให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบภัยที่มีบ้านเรือนและทรัพย์สินได้รับความเสียหายจากน้ำท่วม ตามมติคณะรัฐมนตรี ครัวเรือนละ 5,000 บาท โดยมอบผ่านธนาคารออมสิน จำนวน 1,363 ราย แยกเป็นตำบลไผ่ล้อม 677 ราย ตำบลนครป่าหมาก 501 ราย ตำบลบางกระทุ่ม 42 ราย ตำบลบ้านไร่ 5 ราย ตำบลโคกสลุด 17 ราย ตำบลท่าตาล 16 ราย เขตเทศบาลตำบลเนินกุ่ม 91 ราย และเขตเทศบาลตำบลบางกระทุ่ม 14 รายรวมเป็นเงินทั้งสิ้น 6,815,000 บาท

รอรับเงินช่วยเหลือน้ำท่วม

อำเภอบางกระทุ่ม  ได้มีการสำรวจความเสียหายเพื่อให้ความช่วยเหลือราษฎรผู้ประสบอุทกภัยที่บ้านเรือนที่อยู่อาศัยและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย ตามมติคณะรัฐมนตรี 3 กรณี คือ กรณีที่ 1     น้ำท่วมถึงบ้านพักอาศัยโดยฉับพลัน และทรัพย์สินได้รับความเสียหาย  กรณีที่ 2 บ้านพักอาศัยถูกน้ำท่วมขังติดต่อกันไม่น้อยกว่า 7 วันและทรัพย์สินได้รับความเสียหาย และกรณีที่ 3 บ้านพักอาศัยได้รับความเสียบหายจากอุทกภัย น้ำป่าไหลหลากและดินโคลนถล่ม  พบว่ามีราษฎรได้รับผลกระทบ รวม 1,636 ราย โดยแยกเป็นกรณีที่ 1 จำนวน 93 ราย และกรณีที่ 2 จำนวน 1,543 ราย ซึ่งได้มีการมอบเงินช่วยเหลือ ในครั้งนี้จำนวน 1,363 ราย ส่วนที่เหลือจะได้เร่งรัดการให้ความช่วยเหลือต่อไป

///

 

แสดงความคิดเห็น