เมฆฝนก่อตัวสถานีรถไฟพิษณุโลก

16 ตุลาคม 2554 เมืองพิษณุโลกยามบ่าย เมฆฝนก่อตัวปกคลุมทั่วตัวเมือง อากาศร้อนอบอ้าว เป็นฝนสั่งลาก่อนเริ่มเข้าสู่หน้าหนาว

แสดงความคิดเห็น