Part: สักการะหลวงพ่อศิลา พระประจำวันเสาร์

(โดย……คมดงเสือ)

หลวงพ่อศิลา

ผมได้มีโอกาสไปเที่ยว ที่ อ.ทุ่งเสลี่ยม จ.สุโขทัย อีกครั้ง คราวนี้ได้มีโอกาสดีมากกว่าทุกครั้ง คือ ได้มีโอกาสพาแม่ผมไปกราบไหว้นมัสการหลวงพ่อศิลา ที่วัดทุ่งเสลี่ยม ซึ่งผมไม่เคยไปมาก่อนเลย ได้แต่แค่ได้ยินชื่อขององค์หลวงพ่อศิลา เท่านั้น ซึ่งก็นั่นไม่เท่าคือ หลวงพ่อศิลา นั้นเป็นพระประจำวันเสาร์ ซึ่งตรงกับวันเกิดของผมคือวันเสาร์ เช่นกัน เท่ากับ โชคดีจริงๆ

 

เมื่อเดินทางเข้าไปในวัดแห่งนี้ ด้วยความอยากเห็นว่าหลวงพ่อศิลา องค์จริงจะใหญ่และงดงามเพียงไร ก็รีบแจ้น! ชวนแม่ เข้าอุโบสถหลวงพ่อทันที ซึ่งขณะนั้นที่อุโบสถ ได้มีการโยงสายสิญจ์มากมาย และองค์หลวงพ่อศิลานั้นอยู่กลางอุโบสถ สวยงาม ผสมผสานกับความแข็งแกร่งของหิน แฝงไปด้วยความศักดิ์สิทธิ์ ที่มีระยะเวลานานถึงสมัยลพบุรีทีเดียว

 

ผมได้มีโอกาสกราบไหว้ขอพร จากหลวงพ่อศิลา เพื่อความเป็นสิริมงคล ก่อนกลับก็เช่าบูชาเหรียญของหลวงพ่อศิลา ให้กับแม่ผมคนละองค์ เพราะว่าแม่ผม ก็เกิดวันเสาร์เช่นกัน  พร้อมกับถ่ายรูปไว้ เพราะว่านานนาน ที่มีโอกาสมาเที่ยวที่นี้

หลวงพ่อศิลา วัดทุ่งเสลี่ยม

 

ผมได้ค้นข้อมูลของหลวงพ่อศิลา จากเวปไซน์ พบว่า หลวงพ่อศิลา เป็นพระพุทธรูปคู่บ้าน คู่เมืองทุ่งเสลี่ยม จังหวัดสุโขทัย หลวงพ่อศิลา เป็นพระพุทธรูปศิลานาคปรก ปางสมาธิ ประทับนั่งขัดสมาธิราบอยู่บนฐานพญานาค ๓ ชั้น มี  ๗ เศียร  แกะสลักจากหินทรายสีเทา โดยฝีมือช่างศิลป์สมัยลพบุรี มีลวดลายแบบศิลปะลพบุรี สันนิษฐานว่ามีอายุกว่า ๘๐๐ ปี ได้ค้นพบเมื่อปี พ.ศ. ๒๔๗๒  โดยชาวบ้านที่มีอาชีพเก็บมูลค้างคาวจากถ้ำเจ้ารามและในปีเดียวกันนั้นเองได้อัญเชิญมาประดิษฐานอยู่ที่วัดทุ่งเสลี่ยม จนถึงวันที่ ๒๙ ตุลาคม ๒๕๒๐ ได้ถูกโจรกรรมหายไปจากวัด และสามารถติดตามกลับคืนมาจากประเทศสหรัฐอเมริกาได้ เมื่อวันที่ ๑๙ ธันวาคม ๒๕๓๙     ประชาชนมีความเชื่อในความศักดิ์สิทธิ์ของหลวงพ่อศิลาในด้านต่างๆ  เฉกเช่น ๑) ด้านการประสบผลสำเร็จในชีวิต  ๒) ด้านการแก้ไขปัญหาชีวิต  ๓) ด้านการขอโชคลาภ ๔) ด้านหน้าที่การงาน ๕) ด้านการเรียน ๖) ด้านการประกอบธุรกิจ    หลวงพ่อศิลา เป็นเครื่องยึดเหนี่ยวจิตใจ เมื่อยามเดือดร้อนด้วยเรื่องนานาประการ รวมทั้งที่ได้อธิษฐานขอพรให้ประสบความสำเร็จในการดำเนินชีวิต

 

ใครเกิดวันเสาร์ ถ้ามีโอกาสบูชาหลวงพ่อศิลา เก็บไว้เพื่อความเป็นสิริมงคล ก็ถือว่าจะดีไม่น้อยนะครับ เพราะว่าจะสามารถสร้างเสริมบารมี หนุนดวงชะตาให้กับตนเองไม่น้อยครับ ผมมีพระคล้องคอก็มากอยู่ ทุกวันเสาร์ ผมก็จะคล้องหลวงพ่อศิลา ซึ่งเป็นพระประจำวันเสาร์ เสริมดวงบารมี และมั่นใจในการทำงานครับ

แสดงความคิดเห็น