ปลัดกระทรวงกลาโหม เติม EM ลงน้ำในพื้นที่น้ำท่วม อ.บางระกำ

ปลัดกระทรวงกลาโหมฉีดพ่นสารอีเอ็ม

บ่ายวันนี้ (29 ต.ค.54) ที่บ่อขยะเทศบาลนครพิษณุโลก ตำบลบึงกอก  อำเภอบางระกำ จังหวัดพิษณุโลก  พล.อ.เสถียร  เพิ่มทองอินทร์  ปลัดกระทรวงกลาโหม  เปิดโครงการบำบัดน้ำเน่าเสีย  ด้วยจุลินทรีย์(EM) เพื่อพี่น้องประชาชนที่ประสบอุทกภัย  ซึ่งกระทรวงกลาโหม ร่วมกับกระทรวงทรัพยากร ธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม  ร่วมกันดำเนินการบำบัดน้ำเน่าเสียในพื้นที่ที่ถูกน้ำท่วมขังเป็นเวลานาน        ด้วยการฉีดพ่นสารจุลินทรีย์น้ำ หรือโยน EM Ball ลงในแหล่งน้ำที่เน่าเสีย เป็นการเพิ่มประสิทธิภาพจุลินทรีย์ธรรมชาติให้เกิดการทำงานเพิ่มขึ้นในสภาวะแวดล้อมวิกฤตหลังน้ำท่วม สามารถบำบัดน้ำเน่าเสีย ลดกลิ่นเหม็นอันน่ารำคาญ  ลดปัญหาแหล่งเพาะพันธุ์เชื้อโรคที่ปนเปื้อนในแหล่งน้ำท่วม เช่น โรคอุจจาระร่วง โรคติดต่อทางอาหารและน้ำ และโรคไข้เลือดออก  เป็นต้น   ในโอกาสนี้  ปลัดกระทรวงกลาโหม ได้มอบมอบสารก้อนระเบิดอีเอ็มบอลให้ชาวบ้านบางระกำ  10 ชุมชน เพื่อนำไปบำบัดน้ำเน่าเสียในพื้นที่น้ำท่วมขัง และกระทำพิธีเปิดด้วยการฉีดพ่นน้ำจุลินทรีย์บนรถดับเพลิงไปยังบริเวณพื้นที่บ่อบำบัดน้ำเสียโดยรอบบ่อขยะของเทศบาลนครพิษณุโลก ซึ่งตั้งอยู่ในพื้นที่ตำบลบึงกอก ในเนื้อที่กว่า 200 ไร่   

 

เปิดโครงการ
มอบอีเอ็ม
มอบสาร

โดยในวันนี้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องจึงได้จัดโครงการดังกล่าว ขึ้น โดยใช้ปริมาณสาร EM  แบบน้ำจำนวน 100,000 ลิตร และ แบบก้อน อีกจำนวน 70,000 ก้อน ฉีดพ่นในพื้นที่บ่อขยะ ต.บึงกอก และรอบบริเวณในพื้นที่ อ.บางระกำ ปรับระดับน้ำดังกล่าว

ฉีดพ่นสาร

////

ชมภาพวีดีโอ

[media id=128 width=480 height=360]

แสดงความคิดเห็น