ข่าวเด่น

กูเกิล จัดอบรมใช้เครื่องมือเพื่อการเลือกตั้ง 62 แก่สื่อมวลชน

กูเกิล ประเทศไทย จัดอบรมความรู้การใช้เครื่องมือเพื่อให้นักข่าวภูมิภาคนำไปใช้ในการทำข่าวเลือกตั้งที่จะมีขึ้น เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานด้านข่าวอย่างรวดเร็วและทันสมัยมากขึ้น  

มหาวิทยาลัยนเรศวร วิจัยลูกประคบสมุนไพร สำหรับเซลลูไลท์สำเร็จ

คณะวิจัยจากสถาบันวิจัยเครื่องสำอาง และผลิตภัณฑ์ธรรมชาติ คณะเภสัชศาสตร์ มหาวิทยาลัยนเรศวร วิจัยลูกประคบสมุนไพรไทย สำหรับเซลลูไลท์สำเร็จ

กองบิน 46 จัดโครงการ ปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย

กองบิน 46 จัดอบรมโครงการ ปรองดองสมานฉันท์และฟื้นฟูประชาธิปไตย ประจำปี 62 เพื่อสร้างความรู้ความเข้าใจ ถึงแนวทางการสร้างความปรองดองสมานฉันท์ของคนในชาติและการปกครองในระบอบประชาธิปไตย อันมีพระมหากษัตริย์เป็นประมุข

วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จัดพิธีเททองหล่อพระไภษัชยคุรุไวทูรยประภาตถาคต

สถาบันฝึกอบรมแพทย์แผนไทย วิทยาลัยสาธารณสุขสิรินธร จ.พิษณุโลก และมูลนิธิการแพทย์แผนไทยติกิจฉา จัดพิธีเททองหล่อพระไภษัชยคุรุไวทูรยประภาตถาคตและเทพนม เพื่อแพทย์แผนไทยเจ้าของกิจการด้านการแพทย์แผนไทย นำไปสักการบูชา ลักษณะเป็นพระพุทธรูปโลหะ หน้าตักกว้าง 5 นิ้ว เพื่อเป็นสิริมงคลและเสริมสร้างบารมีต่อตนเอง