นายกฯประธานรวมพลังคนไทยถวายพระพร

ที่ห้องประชุม 772 ศาลากลางจังหวัดพิษณุโลก นายนริศ  ปิยพฤทธิ์ รองผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก  เป็นประธานในการประชุมหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อซักซ้อมแนวทางปฏิบัติและมอบหมายภารกิจ ในการเตรียมการจัดกิจกรรม โครงการ 5 ธันวา รวมพลังคนไทย รวมหัวใจถวายพระพร เนื่องในโอกาสมหามลคลที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงเจริญพระชนมพรรษา 7 รอบ5 ธันวาคม 2554  

 

ซึ่งเป็นโครงการที่รัฐบาลดำเนินการเพื่อถวายแด่องค์พระประมุขที่ทรงมีพระมหากรุณาธิคุณยิ่งต่อพสกนิกรชาวไทย ด้วยการพร้อมใจกันแสดงความจงรักภักดี และพร้อมใจกันของคนไทยทั้งชาติ ร่วมกันฟื้นฟูสภาพบ้านเมือง โดยเฉพาะอย่างยิ่งจังหวัดที่เป็นพื้นที่ประสบอุทกภัย และรัฐบาลให้ทุกจังหวัดดำเนินการพร้อมกันทั่วประเทศ เพื่อทำกิจกรรมการทำความสะอาดครั้งใหญ่( Big Cleaning Day) สถานที่สำคัญของจังหวัด นำร่อง 4 จังหวัด ได้แก่ จังหวัดลพบุรี ดำเนินการในวันที่ 1 ธันวาคม 2554 จังหวัดพิษณุโลก วันที่ 2 ธันวาคม 2554  จังหวัดอุบลราชธานี วันที่ 3 ธันวาคม 2554 และจังหวัดพระนครศรีอยุธยา ในวันที่ 4 ธันวาคม 2554

 

สำหรับจังหวัดพิษณุโลก จะมีการจัดกิจกรรมทำความสะอาดวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารและพระราชวังจันทน์ โดย  นายกรัฐมนตรี  (นางสาวยิ่งลักษณ์         ชินวัตร) มีการกำหนดการเดินทางมาเป็นประธานพิธีเปิดกิจกรรมโครงการ ในเวลา 08.30 น. วันที่ 2 ธันวาคม 2554  ณ วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร อ.เมือง จ.พิษณุโลก และพระราชวังจันทน์  ซึ่งนายกรัฐมนตรี  จะนำมวลชน ทั้งข้าราชการพ่อค่า ประชาชน นักเรียนนักศึกษา ประมาณ 10,000 คน ร่วมบำเพ็ญประโยชน์ทาสีรั้วกำแพงวัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร ทำความสะอาดโดยรอบบริเวณวัด รวมทั้งทาสีศาลสมเด็จพระนเรศวรมหาราช ล้างขัดคราบตะไคร่น้ำบริเวณฐานรากโบราณสถานพระราชวังจันทน์ที่เกิดจากอุทกภัย และทำความสะอาดบริเวณโดยรอบพระราชวังจันทน์

 

แสดงความคิดเห็น