เทศบาลนครพิษณุโลกจัดงานวันเด็ก3จุด

กำหนดการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 

ณ   สวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ

วันเสาร์ที่ 14  มกราคม 2555 

เวลา 08.30 น.             – คณะครูอาจารย์  นักเรียน นักศึกษา เด็กเยาวชน ประชาชน  ท่านผู้มีเกียรติ

และคณะกรรมการจัดงานพร้อมกัน ณ เวทีสวนชมน่าน

เวลา  08.45 น.             – ทุกหน่วยงานเข้าประจำที่ตามกำหนด

เวลา 09.00 น.              – ประธานในพิธี  เดินทางมาถึงสถานที่จัดงาน

–          วงโยธวาทิตโรงเรียนเทศบาล 4 บรรเลงเพลงมหาฤกษ์ต้อนรับท่านประธาน

–          รองนายกเทศมนตรีกล่าวรายงานต่อท่านประธาน

–          ท่านนายกเทศมนตรี ประธานในพิธีอ่านสารของนายกรัฐมนตรีและกล่าวเปิดการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ

–          ประธานลั่นฆ้องชัย

–          วงโยธวาทิตบรรเลงเพลงมหาฤกษ์

–          มอบของขวัญของรางวัลให้กับเด็กและเยาวชน

–          ชมการแสดงดนตรีและกิจกรรมต่างๆ

–          ชมการแสดงของนักเรียนโรงเรียนสังกัดเทศบาลและโรงเรียนต่างๆ ในจังหวัดพิษณุโลก

–          หน่วยงานต่างๆ ร่วมแจกอาหารและเครื่องดื่ม

–          เด็กๆ เล่นของเล่น  บ้านบอล  ชิงช้า  ม้าหมุน  ชมรถถัง  ปืนใหญ่  รถดับเพลิง

12.00 น.                      –    ปิดงาน

กำหนดการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 

ณ หอสมุดเทศบาลนครพิษณุโลก

วันที่ 11-15  มกราคม 2555                 

เวลา  09.00-20.00 น.              –  กิจกรรมการจำหน่ายหนังสือสำหรับเด็กและหนังสือทั่วไป พร้อม

กิจกรรมภายในงานจากร้านค้าและผู้จำหน่ายหนังสือ จำนวน 20 ร้าน

 

วันเสาร์ที่ 14  มกราคม 2555 

เวลา  09.30-10.00 น.               –  ผู้เข้าร่วมกิจกรรมลงทะเบียนและรับคูปองร่วมกิจกรรม

เวลา 10.30-11.00 น.                – นายกเทศมนตรี/รองนายกเทศมนตรี /ผู้แทนกล่าวสารเนื่องในวันเด็ก

แห่งชาติ

เวลา  11.00-15.00 น.               –  มอบใบประกาศนียบัตร “นักอ่านแห่งปี”

กิจกรรมบนเวที  การแสดงของนักเรียนจากสถาบันการศึกษาต่างๆ

กิจกรรม “ระบายสีปูนปาสเตอร์ และแผ่นเฟรม”

รับประทานอาหารว่าง

จับสลากแลกของขวัญ

การแสดงความสามารถของเด็ก ๆ

ปิดงาน

กำหนดการจัดงานฉลองวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2554

วันเสาร์ที่ 14 มกราคม 2555 

ณ บ่อฝังกลบขยะเทศบาลนครพิษณุโลก

ต.บึงกอก  อ.บางระกำ จ.พิษณุโลก

วันเสาร์ที่ 14  มกราคม 2555 

เวลา  08.30 น.                         –   ลงทะเบียนผู้เข้าร่วมโครงการ

เวลา  09.00 น.             –   เริ่มงาน

–          ตรวจสุขภาพ  พนักงาน ชาวบ้าน

–          เปิดให้เด็กเล่นเกมส์  ตามซุ้มต่างๆ

เวลา  10.30 น.                         –    ท่านนายกเทศมนตรี และคณะผู้บริหาร เดินทางถึงสถานที่จัดงาน

–          พิธีกรกล่าวต้อนรับ พร้อม แนะนำคณะผู้บริหาร

–          ท่านนายกเทศมนตรีกล่าวเปิดงานวันเด็ก ประจำปี 2555

เวลา 11.00 น.                          –   ท่านนายกเทศมนตรีแจกผ้าห่มตัวแทนหมู่บ้านจำนวน 13 หมู่บ้าน

–   ตัวแทนหมู่บ้านกล่าวขอบคุณ

เวลา  11.30 น.                         –   แจกของขวัญ สำหรับเด็ก จำนวน 1,500 คน

เวลา 12.00 น.              –   เลี้ยงอาหารกลางวัน

เวลา 13.00 น.             –   ปิดงาน

 

กิจกรรมที่ดำเนินการในวันเด็กแห่งชาติ ประจำปี 2555  ณ บ่อกำจัดขยะ ต.บึงกอก

1.       สำนักการสาธารณสุขและสิ่งแวดล้อม 

–          ตรวจสุขภาพ พนักงาน ลูกจ้าง ชาวบ้านบริเวณข้างเคียงบ่อกำจัดขยะ ประมาณ 1,000 คน    , วิทยากร   , จัดกิจกรรมเล่นเกมส์

2.       สำนักการช่าง

–          ม้าหมุน สำหรับเด็ก

–          สไลด์เดอร์ สำหรับเด็ก

–          ตุ๊กตาระบายสี สำหรับเด็ก ประมาณ 2,000 ตัว

–          แจกของขวัญสำหรับเด็กประมาณ 1,500 ชิ้น

–          ผ้าห่มสำหรับผู้สูงอายุ จำนวน 200 ผืน (หมู่บ้านละ 15 ผืน)

–          อาหารกลางวัน ,ผลไม้

–          ไอศกรีมจำนวน 2,000 แท่ง  (ขอความอนุเคราะห์จาก บริษัท ฟาเบอร์ฯ)

3.       งานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย

–          จัดรถกระเช้าไฟฟ้า

–          จัดอปพร.เตรียมความพร้อม จำนวน 20 คน

แสดงความคิดเห็น