กลุ่มประชาภิวัฒน์พิษณุโลกค้านแก้มาตรา 112

เมื่อเวลา 11.30 น. วันที่ 30 ม.ค. 55 ที่บริเวณศาลหลักเมืองพิษณุโลก ได้มีกลุ่มประชาชนประมาณ 100 คน มารวมตัวกันเพื่อแสดงความคิดเห็นคัดค้านเกี่ยวกับการแก้ไขมาตรา 112  โดยใช้ชื่อว่า กลุ่มประชาภิวัฒน์พิษณุโลก  ประกอบด้วยประชาชนจากหลากลายอาชีพ ที่มีความห่วงใยในสถานการณ์บ้านเมือง โดยเฉพาะสถาบันพระมหากษัตริย์  ได้ออกมารวมตัวเคลื่อนไหวคัดค้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญ มาตรา  112   ซึ่งทางกลุ่มได้ออกแถลงการณ์ ว่าตามที่กลุ่มนิติราษฎร์ได้พยายามรณรงค์ยกร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญใหม่ โดยอิงหลักการของคณะราษฎร 2475 ปฏิญญาสากล ว่าด้วยสิทธิมนุษยชน ของ สหประชาชาติ และอื่น ๆ พร้อมทั้งตั้งคณะกรรมการรณรงค์เพื่อแก้ไขประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 112 ทั้งพยายามจะนิรโทษกรรมล้มล้างความผิดทั้งประมวลอันผลจากการรัฐประหาร เมื่อวันที่ 19 กันยายน 2549 ทำให้พวกเรากลุ่มประชาภิวัฒน์พิษณุโลก ในฐานะผู้มีสิทธิเลือกตั้ง ไม่เห็นด้วยกับกลุ่มนิติราษฎร์ และพร้อมร่วมมือกับทุกกลุ่มต่อต้านแนวทางของนิติราษฎร์ โดยมีจุดยืน คือ

 

1.พวกเราไม่เห็นด้วยกับรัฐธรรมนูญฉบับกลุ่มนิติราษฎร์ที่มีวัตถุประสงค์เพื่อปฏิรูป สถาบันพระมหากษัตริย์ ศาล กองทัพ สถาบันการเมือง  เพราะพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวของเรา คือ ผู้สนับสนุนการเมืองในระบอบประชาธิปไตยอย่างไม่มีใครเทียบเท่า และทรงปกครองบ้านเมืองด้วยทศพิธราชธรรมยากหาผู้ใดเสมอเหมือน หากจำเป็นต้องแก้ไขรัฐธรรมนูญ ควรเป็นรัฐธรรมนูญที่ปกครองแบบไทย ๆ สอดคล้องกับวิถีชีวิต วัฒนธรรม และลักษณะนิสัยของคนไทย มิใช่ลอกเลียนจากประเทศตะวันตกพวกเราต้องการการปกครองอะไรก็ได้ที่ทำให้ประเทศพัฒนาและสงบสุขโยลักธรรมาธิปไตย ใช้ธรรมเป็นใหญ่ในการปกครอง ดังประปฐมบรมราชโองการที่ว่า “เราจะปกครองแผ่นดินโดยธรรม เพื่อประโยชน์สุขแห่งมหาชนชาวสยาม”  2. พวกเราขอคัดค้านการแก้ไขประมาณกฏหมายอาญา มาตรา 112 เพราะแสดงถึงการจาบจ้วงล่วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์อย่างมิบังควรยิ่ง  พวกเราเชื่อว่า กฎหมายมาตรานี้จะไม่มีผลอะไรเลยหากคนไม่ได้ทำผิด ไม่คิดอาฆาตมาดร้ายพระมหากษัตริย์ และ 3. พวกเราไม่สนับสนุนการประวัตรัฐประหารพร้อมจะต่อต้านหากมีการปฏิวัติรัฐประหาร ที่ไม่ได้ทำเพื่อบ้านเมือง เพื่อชาติ ศาสนา พระมหากษัตริย์ เพื่อแก้ไขปัญหาของประเทศ โดยไม่มีวิธีการอื่นใดที่ดีกว่า และพวกเราไม่สนับสนุนการนิรโทษกรรมหลังการรัฐประหาร ขอให้ทุกอย่างขึ้นอยู่กับกระบวนการยุติธรรม สิ่งที่พวกเราต้องการเห็น คือ ทำอย่างไรให้บ้านเมืองสงบสุข มั่นคง โปร่งใส เศรษฐกิจดี โดยไม่ต้องอาศัยการปฏิวัติรัฐประหาร

 

นายทวี ทองถัน แกนนำกลุ่มประชาภิวัฒน์พิษณุโลก กล่าวว่า การรวมตัวในครั้งนี้เพื่อแสดงพลังของชาวพิษณุโลกที่ต่อต้านการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 112 ที่ถือเป็นการจาบจ้วงละเมิดสถาบันพระมหากษัตริย์ อีกทั้งการเคลื่อนไหวจะทำให้เกิดความแตกแยกบ้านเมืองไม่สงบสุข ดังนั้นจึงได้มีการร่วมตัวเบื้องต้นของประชาชนที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมมาตราดังกล่าว มาร่วมกันในเบื้องต้นว่าชาวพิษณุโลกไม่เห็นด้วยและหากถ้ามีแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรานี้จริงก็จะมีการเคลื่อนไหวอีกครั้งโดยได้นัดหมายประชาชนในจังหวัดพิษณุโลก ออกมาเคลื่อนไหวเดินเรียกร้องไปตามตลาดอีกครั้งซึ่งเมื่อถึงวันนี้เชื่อว่าจะเห็นพลังของคนพิษณุโลกที่ไม่เห็นด้วยกับการแก้ไขรัฐธรรมนูญมาตรา 112

 

นายทวี กล่าวอีกว่าประเทศไทยปกครองโดยพระมหากษัตริย์ ตั้งแต่พ่อขุนรามคำแหงมาถึงปัจจุบัน พระองค์ท่านไม่ได้ทำความเดือดร้อนให้กับคนไทยเลย มีแต่คนไทยที่เดือดร้อนมอบถุงยังชีพ หรือสอนให้คนไทยประหยัด เศรษฐกิจพอเพียง กลุ่มนิติราษฏร์หรือกลุ่มนิติเรด(Red) คนพวกนี้ได้ทุนมหิดลไปจบด๊อกเตอร์จากเมืองนอกกลับมาทำลายประเทศไทย  พวกกลุ่มเนรคุณแผ่นดินมาปลุกปั้นแก้ไขมาตรา 112  คนพวกนี้น่าจะไปอยู่กับพ่อที่ดูไบ

 

ด้านนายแพทย์วรงค์ เดชกิจวิกรม ส.ส.พรรคประชาธิปัตย์ พิษณุโลกเขต 1 ได้เดินทางมารับเรื่องร้องเรียนจากกลุ่มประชาชน กล่าวว่า  จดหมายฉบับนี้เมื่อผมรับจากพี่น้องแล้ว ในวันพุธที่จะถึงนี้ จะมีการประชุมสภาผู้แทนราฏร ผมจะเอาหนังสือฉบับนี้ไปยื่นต่อประธานสภา เพื่อยื่นต่อรัฐบาลต่อไป

 

แสดงความคิดเห็น