รังผึ้งหลวงบนยอดต้นฉำฉา

รังผึ้งหลวงขนาดใหญ่ 2 รัง บนยอดต้นฉำฉาหหน้าห้องสมุดประชาชน อ.เมืองพิษณุโลก

แสดงความคิดเห็น