วิทยาลัยพิษณุโลกทอดผ้าป่าการศึกษา

วันที่ 2 กุมภาพันธ์ 2555 นายวิฑูรย์ แพงวังทอง หัวหน้างานชมค่ายอาสา ร่วมกับชมรมกีฬา และนักศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลก ได้ร่วมกันทอดผ้าป่าการศึกษาให้แก่พระครูสิทธิธรรมวิภัช เจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ เพื่อหารายได้ไปสร้างห้องสมุด ลานกีฬา ห้องน้ำ สนามเด็กเล่น และมอบอุปกรณ์การเรียนให้แก่นักเรียน โรงเรียนบ้านนาแฝก ต.นครชุม อ.นครไทย จ.พิษณุโลก เนื่องจากโรงเรียนดังกล่าว ขาดแคลนงบประมาณในการก่อสร้างและเป็นพื้นที่ห่างไกลชนบท ส่งผลให้นักเรียนในโรงเรียนดังกล่าว ขาดแคลนอุปกรณ์การเรียนดังกล่าว ส่งผลให้ทางนักศึกษามหาวิทยาลัยพิษณุโลก จัดโครงการนี้ขึ้นเพื่อมาช่วยเหลือ

 

โดยหลังจากทอดผ้าป่าสามัคคีแล้วทางเจ้าอาวาสวัดราชบูรณะ จึงได้มอบเงินที่ทางมหาวิทยาลัยพิษณุโลกมาทอดในครั้งนี้ไปช่วยเหลือตามโครงการต่อไป

แสดงความคิดเห็น