ชานชาลาที่ 2

ทุก ๆ เช้า เจ้าหน้าที่ใช้เหล็กหนีบ เดินเก็บขยะที่ตกอยู่ริมรางรถไฟ ชานชาลาที่ 2 สถานีรถไฟพิษณุโลก ระหว่างรอรถไฟเข้าเทียบท่ารับผู้โดยสาร ปกติแล้วเราจะคุ้นกับคนกวาดถนน มากกว่าคนเก็บขยะริมรางรถไฟ

แสดงความคิดเห็น