เชิญเที่ยวงาน ASEAN cultural Night

 เช้าวันที่  21 ก.ย.2555  ที่โรงแรมอัมรินทร์ลากูน อำเภอเมือง จังหวัดพิษณุโลก พลเอก ดร.ศิริ  ทิวะพันธ์ ผู้อำนวยการสถาบันพัฒนาสี่แยกอินโดจีน พร้อมด้วยนางเปรมฤดี  ชามพูนท ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก และผู้เกี่ยวข้องร่วมกันแถลงข่าวแก่สื่อมวลชนในการเตรียมจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ASEAN cultural Night ซึ่งงานดังกล่าวกำหนดจัดขึ้นในระหว่างวันที่ 22 – 23 กันยายน 2555 นี้ ที่บริเวณวัดจันทร์ตะวันตก สะพานสุพรรณกัลยา และถนนสังฆบูชา โดยความร่วมมือของสำนักงานวัฒนธรรมในกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1  ซึ่งการจัดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรมกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 ASEAN cultural Night ในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงการปรับปรุงภูมิทัศน์และกิจกรรมการท่องเที่ยว ของกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง และสืบเนื่องจากจังหวัดพิษณุโลกเป็นเมืองสี่แยกอินโดจีนและการเตรียมความพร้อมในการก้าวสู่ความเป็นประชาคมอาเซียน สอดรับกับยุทธศาสตร์ พิษณุโลกเมืองบริการ สี่แยกอินโดจีน การจัดงานในครั้งนี้จึงเป็นการเชื่อมร้อยวัฒนธรรมของจังหวัดในกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง ได้แก่จังหวัดอุตรดิตถ์ สุโขทัย เพชร์บูรณ์ ตาก และพิษณุโลก เข้าด้วยกัน โดยกิจกรรมภายในงานประกอบด้วย การจัดเวทีเสวนาอาเซียน  เพื่อก้าวเข้าสู่ประชาคมอาเซียนในอนาคต การแสดงศิลปวัฒนธรรมจากประเทศอินโดนีเซีย กัมพูชา เวียดนาม เมียนม่าร์และกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 การให้ความรู้เกี่ยวกับภาษาอาเซียน การจัดนิทรรศการ การจัดจำหน่ายและสาธิตผลิตภัณฑ์สินค้าวัฒนธรรม วิถีชีวิตชนเผ่า ของประเทศไทยและประเทศในกลุ่มอาเซียน การละเล่นของเด็กไทย การสาธิตการผัดไทยกระทะใหญ่ที่สุดในประเทศไทย การตอบปัญหาและให้ความรู้เกี่ยวกับอาเซียนชิงรางวัลมากมาย

 

แสดงความคิดเห็น