เครือข่ายภาคเหนือตอนล่างทวงนโยบายภาคประชาชน

เมื่อเวลา 09.00 น . วันที่ 29 ก.ย. 55 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า  เครือข่ายทรัพยากรดินน้ำ ป่า ภาคเหนือตอนล่าง ประมาณ 400 คน ประกอบด้วย จ.พิจิตร จ.กำแพงเพชร จ.ตาก จ.สุโขทัย จ.เพชรบูรณ์  จ.อุตรดิตถ์ และ พิษณุโลก มีทั้งรถยนต์ และรถจักรยานยนต์ ได้เดินทางมารวมตัวกันที่ บริเวณอนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช ภายในมหาวิทยาลัยนเรศวร อ.เมือง จ.พิษณุโลก เพื่อทวงถามนโยบายประชาชน โฉนดชุมชน ธนาคารที่ดิน ต่อรัฐบาล หลังจากเดินทางมาถึง กลุ่มเครือข่ายได้จุดธูปเทียน พร้อมพวงมาลัย สักการะ กราบไหว้อนุสาวรีย์สมเด็จพระนเรศวรมหาราช

 

โดยหนังสือแถลงการณ์ ระบุว่า นับตั้งแต่รัฐบาลภายใต้การนำของ น.ส.ยิ่งลักษณ์ ชินวัตร นายกรัฐมนตรี เข้ามาบริหารประเทศ เครือข่ายเกษตรกรรายย่อยและคนจนได้รับผลกระทบ จากการพัฒนาประเทศที่ผิดพลาดในอดีต อาทิ เครือข่ายสลัม 4 ภาค , สหพันธ์เกษตรกรภาคเหนือ (สกน.), เครือข่ายปฏิรูปที่ดินภาคอีสาน (คปอ.),สมัชชาคนจนกรณีเขื่อนปากมูล(สคจ.) , เครือข่ายชุมชนเพื่อการปฏิรูปสังคมและการเมือง(คปสม.) , เครือข่ายปฏิรูปที่ดินเขาบรรทัด(คปป.) , สหพันธ์เกษตรกรภาคใต้(สกต.) เครือข่ายเกษตรสัมพันธสัญญา ,เครือข่ายสิทธิสถานะบุคคล และกลุ่มผู้ได้รับผลกระทบจากโรงไฟฟ้าชีวมวล อันเป็นปัญหาความเดือดร้อนเรื่องที่ดินทำกินและที่อยู่อาศัย  ปัญหาที่เกิดจากการสร้างเขื่อน  ปัญหาการไร้สิทธิสถานะและชาติพันธุ์ ปัญหาจากเหมืองโรงงานไฟฟ้า ปัญหาการทำเกษตรพันธสัญญา รวมทั้งปัญหาความไม่เป็นธรรมจากกระบวนการยุติธรรม ทั้งคนจนในชนบทและคนจนในเมือง  ได้ยื่นข้อเรียกร้องต่อรัฐบาล เพื่อให้สานต่อการแก้ไขปัญหามาหลายครั้งแล้ว

 

ที่ผ่านมารัฐบาลได้บรรจุไว้ในนโยบายซึ่งได้แถลงต่อรัฐสภาเมื่อวันที่ 23 สิงหาคม 2554 นโยบายความมั่นคงของชีวิตและสังคม การให้โอกาสประชาชนที่มีฐานะยากจนได้มีที่อยู่อาศัยเป้นของตนเอง  การสนับสนุนการจัดการอย่างมีส่วนร่วมและให้คนกับป่าอยู่รวมกัน ในลักษณะที่ทำให้คนมีภารกิจดูแลป่าให้มีความยั่งยืน

 

ตลอดเวลาที่ผ่านมาได้พยายามในการติดตามและผลักดันการแก้ไขปัญหาแต่ไม่ประสบความสำเร็จ ที่เกิดจากรัฐบาลไม่ให้ความสำคัญต่อการแก้ไขปัญหา ทำให้ไม่สามารถเดินหน้าแก้ไขปัญหาได้ นับจากนี้เป็นต้นไป พวกเราจะไม่นิ่งเฉยจะทวงคืนนโยบายภาคประชาชนมาเป็นของประชาชนให้ได้

 

นอกจากนั้นเครือข่ายทรัพยากรดินน้ำ ป่า ภาคเหนือตอนล่าง ได้เสนอประเด็นเกี่ยวกับการรับจำนำข้าว ที่เอื้อให้มีการทุจริต ผลประโยชน์ไปตกอยู่กลุ่มพ่อค้าคนกลาง การจัดการน้ำภายใต้โครงการเงินกู้ 3.5 แสนล้านบาท  ซึ่งเป็นโครงการขนาดใหญ่มีผลบกระทบต่อชุมชนภาคเหนือตอนล่าง  ตลอดทั้งให้ทบทวนและเปิดเผยข้อมูลที่ชัดเจนเกี่ยวกับการประกาศพื้นที่รับน้ำนอง แก้งลิง โครงการจัดการภัยพิบัติ และกลไกสนับสนุนที่เป็นรูปธรรมจากฝ่ายนโยบายทั้งหมด

แสดงความคิดเห็น