สมาชิกสวนยางวอนรัฐบาลจัดงบให้ อสย.

DSC_0054 เมื่อวันที่ 17 ม.ค. 56 นายสุชาติ พิมเสนา อดีตนายก อบต.บ้านพร้าว อ.นครไทย จ.พิษณุโลก สมาชิกสหกรณ์ยางพาราพิษณุโลก จำกัด  เป็นตัวแทนของเกษตรกรผู้ปลูกยางพาราเข้าร้องเรียนกับสื่อมวลชน จ.พิษณุโลก ร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลว่า ตาม ที่รัฐบาลมีนโยบายแทรงแซงยางพาราประกันราคายาพาราตามที่รัฐกำหนดซึ่งจะสิ้นสุดโครงการดังกล่าว ภายในเดือนมีนาคม 2556 ที่จะถึงนี้ ข้อเท็จจริง ปัจจุบันรัฐบาลยังไม่จัดสรรงบประมาณมาให้กับองค์การสวนยาง (อสย.)ทำให้องค์การสวนยางไม่มีเงินโอนให้ค่ายางพารากับทางสหกรณ์ยางพาราทั่วประเทศทำให้เกษตรกรใน จ.พิษณุโลก และเกษตรกรทั่วประเทศเดือดร้อนDSC_0056

 

นายสุชาติ กล่าวว่า โดยเฉพาะสหกรณ์ยางพาราพิษณุโลก ที่อำเภอวัดโบสถ์ แห่งเดียว องค์การสวนยางยังค้างเงินกับสหกรณ์อยู่ 8 ล้านกว่าบาท ทำให้สหกรณ์ไม่มีเงินที่จะจ่ายให้กับสมาชิกจำนวน 400 กว่าราย สำหรับของตนนั้นขายยางพาราให้กับสหกรณ์เมื่อวันที่ 3 ธันวาคม 2556 จำนวน 1,231 กิโลกรัม คิดเป็นเงิน 71,364 บาท สหกรณ์สำรองจ่ายให้มาเพียง 6,500 บาท สหกรณ์ยังค้างจ่ายอยู่ 64,864 บาท ขณะนี้เวลาผ่านไปกว่าเดือนแล้วเรื่องยังเงียบหาย อีกทั้งขณะนี้ยางพาราที่เก็บไว้อีกกว่า 2 ตัน ก็ไม่สามารถขายได้ เกษตรกรต่างพยายามทวงถามสหกรณ์ แต่สหกรณ์ก็แจ้งว่า รัฐไม่มีเงินโอนให้ค่ายางพารากับสหกรณ์ จึงอยากร้องขอความช่วยเหลือจากรัฐบาลผ่านสื่อช่วยนำเรื่องเข้า ครม. เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรด้วยDSC_0053

 

แสดงความคิดเห็น