ข่าวเศรษฐกิจ

เปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม เชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มเหนือล่าง 1

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม เชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดและกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมส่งเสริมและเผยแพร่สินค้า ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น