ข่าวเศรษฐกิจ

 รมว.คลัง เปิดตลาดคิวอาร์โค้ด และใบอนุโมทนาบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ที่วัดใหญ่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดตลาดบุญวัดใหญ่ อุ่นใจไร้เงินสด (QR Code) ขึ้น พร้อมกันนี้ทางธนาคารกรุงไทยนาร่องออกใบอนุโทนาบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการ e-Donation ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) จ.พิษณุโลก   

อดีตครูมาเป็นเกษตรกร ปลูก-แปรรูป-ขายมะพร้าวน้ำหอม Coco slowlife

นายวันชัย กิจบำรุงพร อดีตครูสอนภาษาอังกฤษรร.บ้านกร่างวิทยาคม ใช้เงินจากเออรี่ก่อนกำหนดซื้อที่ 27 ไร่ ทำเกษตรผสมผสานไม่ใช้สารเคมี จนสร้างแบรนด์ Coco slowlife ปลูก-แปรรูป และออกขายผลิตภัณฑ์แปรรูปจากมะพร้าวน้ำหอมจากสวนของตนเอง สร้างรายได้ในวัยเกษียณได้อย่างดี

ผวจ.เปิดตลาดประชารัฐ ของดีจังหวัดพิษณุโลก

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เป็นประธานเปิดงานการแสดงและจำหน่ายสินค้าตลาดประชารัฐ ของดีจังหวัดพิษณุโลก เพื่อเป็นช่องทางในการจำหน่ายสินค้า ของพื้นเมืองของจังหวัดพิษณุโลก เพื่อช่องทางกระจายรายได้ให้กับท้องถิ่น พร้อมทั้งเพื่อเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัด