ข่าวเศรษฐกิจ

 ชมชิม ตลาดประชารัฐของดีพิษณุโลก ทุกศุกร์ กระตุ้นเศรษฐกิจ

จังหวัดพิษณุโลก  ร่วมกับเทศบาลนครพิษณุโลก บริษัทประชารัฐรักสามัคคีพิษณุโลก(วิสาหกิจเพื่อสังคม)จำกัด.เปิดตลาดประชารัฐของดีจังหวัดพิษณุโลก สวนกลางเมืองพิษณุโลก กระตุ้นเศรษฐกิจ ท่องเที่ยว ระดับภูมิภาค พร้อมทั้งเป็นช่องทางการจำหน่ายสินค้าพื้นเมืองสินค้าทางการเกษตร

เกษตรกรเร่งเก็บมะม่วงหวั่นพายุฤดูร้อนทำเสียหาย

เกษตรกรชาวสวนมะม่วง จังหวัดพิษณุโลก ได้เร่งเก็บผลผลิต หลังทราบว่าจะมีพายุฤดูร้อนประมาณวันที่ 7 – 9 มีนาคม 2561 นี้ และฝากขอให้เลื่อนการทำฝนเทียมออกไปอีกประมาณ 1 เดือน เกรงผลผลิตจะเสียหาย

 รมว.คลัง เปิดตลาดคิวอาร์โค้ด และใบอนุโมทนาบัตรอิเล็กทรอนิกส์ ที่วัดใหญ่

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง เปิดตลาดบุญวัดใหญ่ อุ่นใจไร้เงินสด (QR Code) ขึ้น พร้อมกันนี้ทางธนาคารกรุงไทยนาร่องออกใบอนุโทนาบัตรอิเล็กทรอนิกส์ในโครงการ e-Donation ที่วัดพระศรีรัตนมหาธาตุวรมหาวิหาร (วัดใหญ่) จ.พิษณุโลก