ข่าวเศรษฐกิจ

เปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม เชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มเหนือล่าง 1

ผู้ว่าราชการจังหวัดพิษณุโลก เปิดงานมหกรรมศิลปวัฒนธรรม เชื่อมโยงภูมิปัญญาท้องถิ่น กลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง 1 เพื่อส่งเสริมการท่องเที่ยวภายในจังหวัดและกลุ่มภาคเหนือตอนล่าง พร้อมทั้งแลกเปลี่ยนเรียนรู้ด้านวัฒนธรรมส่งเสริมและเผยแพร่สินค้า ผลิตภัณฑ์ทางวัฒนธรรมภูมิปัญญาท้องถิ่น

เปิดมหกรรมแสดงสินค้าอินโดไซน่า เอ็กซ์โป 2017 เปิดประตู สู่ความมั่นคง

จังหวัดพิษณุโลก เปิดงาน มหกรรมแสดงสินค้า “อินโดไซน่า เอ็กซ์โป 2017 เปิดประตู สู่ความมั่นคง” มหกรรมสินค้าไทย ลาว เมียนมา ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน-5 กรกฎาคม กระตุ้นเศรษฐกิจ และการท่องเที่ยว

พิษณุโลก แถลงจัดงาน อินโดไชน่า เอ็กซ์โป 2017 เปิดประตู สู่ความมั่นคง

จังหวัดพิษณุโลก แถลงในการเป็นเจ้าภาพจัดงานกลุ่มจังหวัดภาคเหนือตอนล่าง มหกรรมแสดงสินค้า “อินโดไซน่า เอ็กซ์โป 2017 เปิดประตู สู่ความมั่นคง” มหกรรมสินค้าไทย ลาวเมียนมา ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน-5 กรกฎาคม นี้