ตลาดร่วมใจ

z (6)วันที่ 8 กุมภาพันธ์ 2556 วันจ่ายเทศกาลตรุษจีน ที่ตลาดร่วมใจ ตลาดเทศบาล 6 อ.เมืองพิษณุโลก พบว่า ปีนี้ราคาขนมเทียน ขนมเข่ง อยู่ที่ กิโลกรัมละ 80 บาท ซึ่งเท่ากับปีที่ผ่านมา แต่ปริมาณการซื้อลดน้อยลง และเลือกซื้อเป็นแบบแบ่งขายไม่ซื้อเป็นหลายกิโลเหมือนปีที่ผ่านมา ส่วนไก่ไทยต้มเสร็จพร้อมเครื่องใน ราคาอยู่ที่ตัวละ 130 บาท ขึ้นจากเดิม 10 บาท ราคาเป็ด ต้มเสร็จพร้อมเครื่องใน ราคาอยู่ที่ตัวละ 280 บาท ขึ้นจากเดิม 20 บาท ปีนี้คนซื้อเป็ด ไก่ น้อยลงกว่าปีที่แล้วz (3)

z (1)

แสดงความคิดเห็น