ระวังอันตราย

0001ช่วงนี้ถนนพิษณุโลก-หล่มสัก หรือ ถนนมิตรภาพตั้งแต่อ.วังทอง จ.พิษณุโลก เรื่อยไปถึงจ.เพชรบูรณ์กำลังขยาย 4 เลน การสัญจรต้องใช้ความระมัดระวังอย่างมาก ไหล่ทางลึก รถสัญจรมาก ยิ่งช่วงเทศกาลเชงเม้ง และวันสงกรานต์ ชาวพิษณุโลกใช้เส้นทางนี้มากเป็นพิเศษ สภ.วังทอง ทำป้ายแจ้งเตือนผู้ใช้ถนนตลอดเส้นทาง

แสดงความคิดเห็น