ผลการประกวดเทพบุตรสงกรานต์ จ.พิษณุโลก

10ผลการประกวดเทพบุตรสงกรานต์ ในงานประเพณีสงกรานต์ ถนนกล้วยตาก มหกรรมอาหารและพิษณุโลกแกรนด์เซลส์ ประจำปี 2556 เมื่อคืนวันที่ 14 เมษายน 2556 ณ เวทีสวนชมน่านเฉลิมพระเกียรติ  โดยมีนางเปรมฤดี  ชามพูนท  ประธานสภาวัฒนธรรมจังหวัดพิษณุโลก และที่ปรึกษานายกเทศมนตรีนครพิษณุโลกเป็นประธานมอบรางวัล01

DSC_4755

รางวัลชนะเลิศ และแต่งกายยอดเยี่ยม  ได้แก่ นายปาฏิหาริย์  แตงใจ รวมรับเงินรางวัล  10,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ 1 และขวัญใจช่างภาพ  ได้แก่ นายคมสันต์ เขื่อนแก้ว รวมรับเงินรางวัล  8,000 บาท

รางวัลรองชนะเลิศอันดับ  2  ได้แก่ นายนรภัทร  สกุลซ้ง  รับเงินรางวัล  3,000 บาท

รางวัลชมเชย  ได้แก่ นายทศวรรต์  ทะสุวร  รับเงินรางวัล  1,500 บาท

รางวัลชมเชย ได้แก่ นายอัษฎายุทธ  คลังทรัพย์ รับเงินรางวัล  1,500 บาท

ขวัญใจมวลชน ได้แก่ นายวีระวัฒน์  น้อยหิรัญรับเงินรางวัล  2,000 บาท

09

แสดงความคิดเห็น