เปิดฉากแข่งขันโดดร่มชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย

00010004วันที่ 22 เมษายน 2556 ที่สนามกีฬากลาง อบจ.พิษณุโลก วันแรกของการการแข่งขันโดดร่มระหว่างเหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 46ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556 ชิงถ้วยพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ Air Sea Land Thailand Open 2013 ระหว่างวันที่ 22 – 30 เมษายน 2556  ณ  สนามกีฬากลาง จ.พิษณุโลก โดยวันนี้เป็นการแข่งขันในรอบคัดเลือก และพิธีเปิดฯ 22 เม.ย.56 เวลา 15.30 น. ประธานพิธีเปิด  ผวจ.พิษณุโลก และผู้ช่วยเสนาธิการทหารอากาศ0002

 

การแข่งขันโดดร่มเป็นกีฬาระหว่างเหล่าทัพมาตั้งแต่ปี 2515 โดยระยะแรก ทบ. รับเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จนถึงปี 2518 จึงให้เหล่าทัพ (ทบ., ทร. และ ทอ.) หมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพต่อมาในปี 2528 กรมตำรวจได้เริ่มหมุนเวียนเป็นเจ้าภาพจัดการแข่งขัน จนกระทั่งถึงปี 2540 ปี 2541 ถึง 2546 ไม่มีการแข่งขันโดดร่มในประเทศไทย ปี 2547 ทบ. ได้ริเริ่มจัดการแข่งขันโดดร่มอีกครั้ง และตกลงหมุนเวียนกันเป็นเจ้าภาพฯ เช่นเดิม ในปี 2556 กองทัพอากาศ โดยแผนกโดดร่มเหินเวหา ทอ. เป็นหน่วยรับผิดชอบดำเนินการจัดการแข่งขัน ระหว่างวันที่ 22 – 30 เมษายน 2556 0005

วัตถุประสงค์ของการแข่งขัน เพื่อแลกเปลี่ยนประสบการณ์และพัฒนาขีดความสามารถในการโดดร่มของกำลังพลระหว่างเหล่าทัพและสำนักงานตำรวจแห่งชาติ เพื่อเผยแพร่และเสริมสร้างกีฬาโดดร่มให้เป็นที่รู้จักแพร่หลายต่อประชาชนโดยทั่วไป เพื่อคัดเลือกนักกีฬาโดดร่มเข้าร่วมการแข่งขันระดับนานาชาติเพื่อเชื่อมความสัมพันธ์ระหว่างเจ้าหน้าที่, นักโดดร่ม, ข้าราชการ และประชาชนชาวพิษณุโลกและส่งเสริมการท่องเที่ยวจังหวัดพิษณุโลก

0008

สำหรับ ประเภทการแข่งขัน เป็นประเภทแม่นยำ ประกอบด้วย 1. การแข่งขันโดดร่มชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556 ชิงถ้วยพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ2. การแข่งขันโดดร่วมระหว่างเหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 46 ชิงถ้วยพระราชทานของ พล.อ.อ.สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชฯ สยามมกุฎราชกุมาร3. การแข่งขันโดดร่มชิงชนะเลิศกองทัพไทย (Royal Thai Armed  Force Parachuting Championship)4. การแข่งขันโดดร่มชิงชนะเลิศ มหกรรม Air Sea Land Thailand Open 20135. การแข่งขันโดดร่มชิงชนะเลิศ ประเภททั่วไป (Thailand National Open Parachuting)6. การแข่งขันโดดร่มชิงชนะเลิศ ประเภททีมอุปถัมภ์ (Thailand Sponsor Parachuting Championships)0006

 

อากาศยานที่ใช้ในการแข่งขัน  1. เครื่องบินแบบ ฮ.6 (UH-1H) : การโดดทดลองลม, โดดแก้ตัว, รอบชิงชนะเลิศประเภทบุคคล 2. เครื่องบินลำเลียงแบบที่ 2 ก (BT-67) : การโดดแข่งขัน0007

กองทัพไทย และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ร่วมกับ จ.พิษณุโลก ขอเชิญพี่น้องประชาชนร่วมเป็นเกียรติ  และเชิญชมพิธีเปิดและปิด การแข่งขันกีฬาโดดร่มระหว่างเหล่าทัพ และสำนักงานตำรวจแห่งชาติ ครั้งที่ 46 ชิงชนะเลิศแห่งประเทศไทย ประจำปี 2556 ชิงถ้วยพระราชทานของ พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   Air Sea Land Thailand Open 2013 ระหว่างวันที่ 22 – 30 เมษายน 2556  ณ  สนามกีฬากลาง จ.พิษณุโลก ตั้งแต่เวลา 07.00 ถึง 15.00 น.

 

แสดงความคิดเห็น