โชว์สวย

0006เจ้าของร้านโชว์ห่วย ถนนธรรมบูชา อ.เมืองพิษณุโลก จัดแจงเรียงรองเท้า และสินค้าสารพัดชนิด ให้เป็นระเบียบสวยงาม รอท่าลูกค้ามาอุดหนุน วิถีชีวิตเดิม ๆ ที่ยังพบเห็นได้ของร้านค้าตามตลาดในเมืองพิษณุโลก ท่ามกลางกระแสการลงทุนที่เพิ่มมากขึ้นในจ.พิษณุโลก 07.00 น. 23 เมษายน 2556

แสดงความคิดเห็น