คนดีที่หายไปในประวัติศาสตร์

OLYMPUS DIGITAL CAMERAคนดีที่หายไปในประวัติศาสตร์ ท่านคือใคร?

          1/  จาฤก(จารึก)ไว้ด้านบนพระอุโบสถ์วัดพระศรีรัตนมหาธาตุฯ มีเนื้อหาใจความว่า

          จีนอิ่มขุนอุดมจินดากับภรรยากับทายกพร้อมกันปฏิสังขรณ์พระอุโบสถ์และกุฎพระกัจจาย ในพุทธศักราช ๒๓๗๖ แลขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตปฏิสังขรณ์วิหารพระชินราช ได้ปฏิสังขรณ์ในพุทธศักราช ๒๓๘๐….

          2/   จาฤก(จารึก)บนธรรมมาศน์ในวัดIMG_3825

          ขุนอุดมกับทายาทออกทรัพย์ซ่อมธรรมมาศน์ ในพุทธศักราช ๒๓๙๘

ท่านขุนอุดมผู้นี้ควรจะมีอนุสาวรีย์ไว้ในวัดนี้ เพราะในวัดนี้อยู่ให้เราเห็นเพราะท่านขุนอุดมผู้นี้….

(ข้อความในจดหมายเหตุฯ)

IMG_3023 3/   ทำแผนผัง เมืองพิษณุโลก บริเวณพระราชวังจันทน์ ผังโบราณสถานทั้งหมดที่ชำรุดและถูกทำลาย

ขุนศรีเทพบาลเป็นผู้วัดแปลนวังให้มีขนาดดังนี้จะถูกผิดประการใด ขุนศรีเทพบาลรับผิดชอบ…

 

เป็นบันทึกเมื่อวันที่ 1 มิถุนายน รศ.120 (พ.ศ. 2444) วันวิสาขบูชา

จากจดหมายเหตุ ระยะทางไปพิษณุโลก พระราชนิพนธ์ใน สมเด็จฯเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์OLYMPUS DIGITAL CAMERA

 

บุคคลที่มีความสำคัญต่อการดูแล สถาปัตยกรรม วัดวาอาราม โบราณสถานต่างๆของพิษณุโลกที่ควร เคารพและรำลึกอย่างยิ่ง ตัวอย่างเพียงบางท่าน บางส่วนที่มีในบันทึก เป็นช่วงเวลาที่เหมาะสม ในกาลเวลานั้น   จำเป็นต้องมีใครสักคนมาช่วยอนุรักษ์     ทำให้เรารู้ว่า ทุกช่วงเวลามีคนที่พยายามทำความดีให้กับประเทศชาติท้องถิ่นอาศัย และยังมีสืบต่อไป คนดีมีทุกที่ช่วยสร้างและให้กำลังใจ สมควรเอาแบบอย่าง

 

ขอขอบคุณ    เอกสารจากจดหมายเหตุระยะทางพิษณุโลก , หนังสือศิลปวัฒนธรรม ฉบับพิเศษ พระราชวังจันทน์ฯ

**ศัพท์ภาษาจากข้อมูลเดิมตามเอกสารสมเด็จเจ้าฟ้ากรมพระยานริศรานุวัดติวงศ์

OLYMPUS DIGITAL CAMERA

กล้าณรงค์  ภักดิ์ประไพ

รถรางนำเที่ยวเมืองพิษณุโลก

20 มิย.56

แสดงความคิดเห็น