ปลาแม่น้ำ

0005กลางฤดูฝนระยะนี้ปลาแม่น้ำสด ๆ ตัวเป็น ๆ วางขายมากหลาย สมดั่งคำ ในน้ำมีปลา ในนามีข้าว ตลาดใต้ ตลาดเทศบาล 1 อ.เมืองพิษณุโลก 28 สค.56

แสดงความคิดเห็น