แข่งเรือพิษณุโลกในอดีต

1167247_564426120259467_699580627_oภาพการแข่งเรือยาว ปี 2521 เทศบาลเมืองพิษณุโลก(สมัยนั้น) ถ่ายเก็บไว้ลงในระเบียงภาพ วารสารเทศบาล ยังคงเห็นบรรยากาศเดิม ๆ มีเรือนแพจอดอยู่ตรงข้ามวัดใหญ่

แสดงความคิดเห็น