อาชีพเสริมคนนครชุม

S__2359365นายชื่น แสนสุข และนางลื่น แสนสุขชาวบ้าน เลขที่23หมู่ที่1ต.นครชุม  อ.นครไทย จ.พิษณุโลก ใช้เวลาว่างทำฝักมีด ตะแกรง และงานสานอีกหลายชนิด ฝักมีดส่งขายฝักละ50บาทโดยออกตัดไม้ไผ่บนเขาและหวาย มาทำที่บ้านพัก ถึงเวลา จะมีพ่อค้าจากอ.หล่มสักมารับซื้อเดือนละ1ครั้งประมาณวันที่5ของเดือนครั้งละ50-60ฝักและนางลืน เมียหาเก็บมะขามในหมู่บ้านขายอีกทางหนึ่ง เป็นวิถีเรียบง่ายในพื้นที่ชนบทห่างไกลความเจริญเมืองศูนย์กลางสี่แยกอินโดจีน บุญสง  คมสัมมา/ภาพ  S__2359363

S__2359368

S__2359371

แสดงความคิดเห็น